بخاری دودکش دار گاز سوز پلار مدل INVENT

مجهز به سیستم ایمنی قطع گاز در اثر کاهش اکسیژن محیط - مجهز به گاورنر تنظیم فشار گاز - قابل نصب برروی دیوار و زمین - نوع گازمصرفی: گازطبیعی (شهری) - دارای ظرافت و زیبایی همراه با ایمنی - دارای حجم کم و مناسب مکان هایی که محدودیت فضا دارند<br>.

38,600,000 ریال
عدد

کلمه کلیدی مد نظر خود را بنویسید و سپس کلید ENTER را بزنید

dm us on whatsapp